ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Download (PDF, 1.83MB)

admin